Cosul meu (gol) 0

Mentiuni legale

Noi, SC PRACTIC ONLINE SRL-D, persoana juridica romana, cu sediul in Ilfov, str Rezervelor nr 91, avand punct de lucru in Str Eroului nr 94, Com Chiajna, jud Ilfov, inregistrata la Registru Comertului cu nr J23/1994/2014, RO33359567, in baza declaratiilor de conformitate date de producatori/furnizori asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele comercializate prin prezenta factura P 7142 din data 26.03.2018 indeplinesc cerintele aplicabile prevazute in urmatoarele acte normative:

 -HG 1197/2002 pentru aprobarea normelor privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare.

-Regulamentelor (CE)  nr. 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului  din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare si de abrogare a Directivelor 80/590/CEE si 89/109/CEE.

- Regulamentelor (CE)  nr.2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practica de fabricatie, a materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare

-Regulamentul European 10/2011 al Comisiei din data de 14.01.2011 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact cu produsele alimentare

 Confirmam faptul ca atat produsele mentionate, cat si substantele din etapele intermediare de fabricatie  indeplinesc cerintele relevante ale  Regulamentelor (CE)  nr. 1935/2004 si nr.10/2011, fiind destinate ambalarii produselor alimentare la o temperatura  de tratare de maxim 60°C si corespund  dispozitiilor legale privind materialele si obiectele ce vin in contact cu alimentele referitoare la parametrii  de migrare globala specifica, raportul dintre suprafata de contact si volumul utilizat pentru stabilirea conformitatii fiind de 100%.

Precizam ca produsele/ambalajele nu sunt reutilizabile conform prevederilor H.G. 621/2005, actualizata.

Produsele se depoziteaza si se transporta in mediu curat, igienizat  fara umiditate si ferite de actiunea directa a razelor solare. Temperatura maxima de depozitare a produselor: 40°C

PracticOnline.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres:

  • dreptul la informare - art.12;
  • dreptul de acces la date – art.13;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor – art.14;
  • dreptul de opoziţie – art.15;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;
  • dreptul de a se adresa justiţiei – art.18.

Utilizatorii pot solicita in mod gratuit stergerea datelor de contact din baza de date.

Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii din baza de date, se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date impreuan cu o copia dupa CI prin e-mail la adresa office@practiconline.ro.

Informatii privind solutionarea online a litigiilor in conformitate cu art. 14 alin. 1 din ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Comisia Europeana acorda consumatorilor posibilitatea de a rezolva disputele legate de Art. 14 Paragraf. 1 al ODR in cadrul propriei platforme online. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveste ca un site unde consumatorii pot incerca sa gaseasca solutii in afara curtii judiciare asupra disputelor legate de achizitiile online si contractele pentru servicii.